Մայիս 1, 2017 — Երէկ երեկոյեան, Պաֆոսի մէջ տեղի ունեցաւ «Հայկական Ցեղասպանութեան Այգի»-ի եւ անոր մէջ զետեղուած եւ Հայաստանի մէջ յատկապէս այս նպատակին համար քանդակագործուած՝ խաչքարի բացումը, կազմակերպութեամբ Պաֆոսի քաղաքապետարանին եւ կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին։

Բացօդեայ հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ քառաձայն երգչախումբին կողմէ հնչած Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու քայլերգներով։

Ապա տեղի ունեցաւ խաչքարի միատեղ բացումը, Պաֆոսի Քաղաքապետ Ֆետոնաս Ֆետոնոսի եւ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի կողմէ, որու յաջորդեց խաչքարի օրհնութիւնը Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս Տողրամաճեանի կողմէ, որ կատարելէ ետք խաչքարի օրհնութիւնը, ներկաներուն փոխանցեց նաեւ իր ազգայնաշունջ եւ պահանջատիրական պատգամը։

Յայտագիրը շարունակուեցաւ Պաֆոսի Քաղաքապետի, Պետական Ներկայացուցիչի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցիչի խօսքերով, որմէ ետք, երեք հարիւրէ աւելի հաշուող ներկաները վայելեցին ձեռնարկի գեղարուեստական բաժինը, որու ընթացքին յաջորդաբար ելոյթ ունեցան Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբը, հայերէն եւ յունարէն երգերու կատարողութեամբ, ինչպէս նաեւ՝ Համազգայինի Նիկոսիոյ «Սիփան» եւ Պաֆոսի «Անի» պարախումբերը, ներկաներուն հրամցնելով տոհմիկ պարերու փունջ մը։

Յաջորդեց ընդունելութիւն «Հայոց Ցեղասպանութեան Այգի»-ին մէջ։

more images at: Gibrahayer and Aypoupen

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները