«Եւրոպայի Օր»ուան առթիւ, արտաքին գործերու նախարար Եոաննիս Կասուլիտիս յայտարարեց, որ Կիպրոսին նման փոքր երկրի մը համար Եւրոպական Միութեան անդամ ըլլալը մեծագոյն երաշխիքն է անոր գոյութեան:

Յատկապէս համաշխարհային ու տարածաշրջանային տագնապներու լոյսին տակ, ըսաւ Կասուիտիս, Եւրոպական Միութեան անդամութիւնը՝ անհրաժեշտ ապահովութիւն ու զօրակցութիւն կ՛ընծայէ այնպիսի հարցերու մէջ, որոնց առանձին դիմագրաւումը անկարելի պիտի ըլլար:

Պէտք չէ թերագնահատել նաեւ եւրոպական արժեհամակարգին ազդեցութիւնը Կիպրոսի Հանրապետութեան կառոյցներուն եւ ծառայութիւններուն բարեփոխման մէջ, ի շահ մեր քաղաքացիներուն, ինչպէս նաեւ այն առիթները որ կ՛ընծայուին մեզի անհատներու, ապրանքներու, ծառայութիւններու եւ դրամագլուխի ազատ շրջագայութեան բերմամբ, ըսաւ ան:

Օրուայ իմաստին շուրջ հարցապնդուելով, Կասուլիտիս ըսաւ. «Եւրոպական ընտանիքին մէջ Կիպրոս ուժական ներկայութիւն է: Յատկապէս մեր տարածաշրջանին եւ Եւրոպական Միութեան ծայրագոյն հարաւ արեւելեան սահմանին վերաբերեալ, Կիպրոս թէ խօսք եւ թէ դերակատարութիւն ունի Եւրոպական Միութեան մէջ»:

«Հետեւաբար Եւրոպայի Օրը նաեւ մե՛ր օրն է», ըսաւ ան:

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները