Հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անաստասիատիս երէկ վստահութիւն յայտնեց, որ շուտով ոչ միայն պիտի վերաշահինք կորսուած ժամանակը, այլեւ պիտի ստեղծուին մեր երկրի Գարունին նախապայմանները, կեանքի աւելի բարձր մակարդակով ու բարօրութեամբ: Եւ ատիկա կրնայ յաջողիլ անփոփոխ պահելով կառավարութեան տնտեսական քաղաքականութիւնը եւ գործադրութեան դնելով զարգացման մեծ ծրագիրները, որոնք արդէն ճամբայ ելած են:

ΚΕΒΕ-ի 90-ամեակին առթիւ իր ողջոյնի խօսքին մէջ նախագահ Անաստասիատիս նշեց, որ վերջին երկու տարիներուն Կիպրոս թեւակոխեց իսկական զարգացման շրջան մը, որ չէ հիմնուած պիւտճէական բացերու վրայ, այլ՝ կ՛առաջնորդէ դէպի փոքր, սակայն կարեւոր առաւելութիւններու:

Կասկած չունիմ, ըսաւ ան, որ առանց ձեր համագործակցութեան եւ ներդրումին դժուար պիտի ըլլար, եթէ ոչ անկարելի, յասթահարել տագնապը, ձերբազատուիլ Յուշագիրէն, շուկաներ դուրս գալ յաջողութեամբ եւ ձեռքբերել պայմաններ կայուն զարգացման, որ այսօր Եւրոպական Միութեան ամենէն բարձրներէն է:

Նախագահ Անաստասիատիս կարեւորեց նաեւ ΚΕΒΕ-ի դերը կիպրական հարցին մէջ, անոր անդամները որակելով պետութեան ուղեկիցներն ու գործակիցները՝ ազգային հարցին լուծում գտնելու մեծ ջանքին մէջ:

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները