armenian-prelature-emblem

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ԿԻՊՐՈՍԻ

ARMENIAN PRELATURE OF CYPRUS

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

 

Թեմիս Թեմական Ժողովի քառամեայ շրջանը աւարտած ըլլալով, յառաջիկայ Փետրուար ամսուան 25-ին պիտի կատարուի նոր ընտրութիւն, ընտրելու համար չորս քաղաքներու Թեմական Ժողովի 12 աշխարհական անդամները:

Թեմիս կանոնագրութեան համաձայն, ընտրելու իրաւունք ունին կղզիիս մէջ նուազագոյնը մէկ տարի բնակող բոլոր ազգայինները, որոնք ամբողջացուցած են 18 տարիքը եւ վճարած իրենց եկեղեցական տուրքը մինչեւ 2016:

Ընտրուելու իրաւունք ունին այն ազգայինները, որոնք 30 տարիքը ամբողջացուցած են եւ վճարած իրենց եւ ընտանեկան պարագաններուն եկեղեցական տուրքը մինչեւ 2017:

Կը յուսանք եւ կը մաղթենք, որ մեր եկեղեցւոյ անդամները նախանձախնդրօրէն կը մօտենան այս ընտրութեան եւ համերաշխ ոգիով եւ միասնակամ գործակցութեամբ կþընտրեն թեմական ժողովի նոր կազմը, որ իր կարգին, համաձայն կանոնագրութեան ցուցմունքներուն, բծախնդրօրէն կը վարէ թեմիս եկեղեցական աշխատանքները:

Այս առիթով կոչ կþուղղենք մեր եկեղեցւոյ անդամներուն, որ մինչեւ Յունուար 2018, վճարեն իրենց եկեղեցական տուրքը£ Կարեւորութեամբ կը շեշտենք, որ կանոնագրութեան համաձայն, այն ազգայինները որ ճշդուած թուականէն ետք կը կատարեն վճարումները, իրաւունք չեն ունենար մասնակցելու այս ընտրութեան:

Մանրամասնութիւնները կը հաղորդենք յառաջիկային:

Կանխայայտ շնորհակալութիւն ձեր ազնիւ գործակցութեան համար:

 

22 Նոյեմբեր 2017

                                                                         ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները