Երկուշաբթի, 26 Մարտ 2018-ի երեկոյեան, Պետական Ներկայացուցիչը ընդառաջելով Հ.Յ.Դ. Կիպրոսի նորընտրեալ կոմիտէութեան յղած նամակին, Հ․Մ․Ը․Մ․-Հ․Ե․Մ․-ի կառոյցէն ներս պաշտօնական հանդիպում մը ունեցաւ լրիւ կազմին ներկայութեամբ։

Հանդիպումին, անոր ներկայացուեցաւ կոմիտէի տեսլականն ու ակնկալիքները, ինչ կը վերաբերի ընդհանրապէս գաղութի կեանքի աշխուժացման եւ ի մասնաւորի երիտասարդութեան անմիջական գործօն մասնակցութեան, շեշտը դնելով Հայաստանին ու Արցախին յարատեւ թիկունք կանգնելու մեր պարտաւորութեան։ Արծարծուեցաւ նաեւ Հայաստանի Ա․ Հանրապետութեան 100-ամեակը համայն գաղութի մասնակցութեամբ ե՛ւ պատշաճ ձեւով նշելու կարեւորութիւնը։

Վարդգէս Մահտեսեան անգամ մը եւս շնորհաւորելով նորընտրեալ կոմիտէն եւ ծրագիրներու իրականացման մէջ յաջողութիւն մաղթելով, իր անվերապահ պատրաստակամութիւնը յայտնեց ի պահանջեալ հարկին սատարելու տարուելիք աշխատանքներուն, ապահովելու անոնց անխափան իրագործումը։

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները