Ուրբաթ  18 Մարտին ժամը 7:00ին Նիկոսիոյ ի «Վահրամ Իւթիւճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ զեկուցական երեկոյ, նիւթ ունենալով Ֆամակուստայի գրաւեալ շրջանի Սուրբ Աստուածածին Կանչուոր եկեղեցին եւ վերջերս անոր մէջ կատարուած վերանորոգման աշխատանքները, մասնաւորաμար եկեղեցւոյ մէջ գտնուող սրμանկարներուն վրայ։

Զեկուցաբերն էր Սինկափուրի «Նանեանկ» Համալսարանի դասախօս՝ իրլանտացի Տոքթ Մայքըլ Ուոլշ, որ 45 վայրկեան տեւող չափազանց հետաքրքրական պատկերազարդ ներկայացում մը կատարեց, մանրամասն μացատրութիւններ տալով տարուած աշխատանքներուն մասին, որոնք սկսած են 2008-ին եւ ընդհատուած են վերջերս։

Աշխատանքները ֆինանսաւորուած են «Նանեանկ» Համալսարանի, Ֆամակուստայի թուրք-կիպրական քաղաքապետարանին, ինչպէս նաեւ՝ World Monuments Fund կազմակերպութեան համահաւասար ներդրումով։ Զեկուցումին յաջորդեցին բազմաթիւ հարցումներ, որոնց Տոքթ Ուոլշ փորձեց պատասխանել։

Ներկաներէն մէկուն հարցումին, թէ աշխատանքներուն ձեռնարկողները նախապէս հրաման առա՞ծ էին, կամ գէթ տեղեկացուցած՝ եկեղեցւոյ իրաւատէր՝ Կիպրահայոց Թեմի Ազգային Իշխանութիւնը, Ուոլշ պատասխանեց, թէ այսպիսի պարագաներու, ան կը հաւատայ թէ պէտք է շուտով գործել, առանց նկատի առնելու այսպիսի խոչընդոտներ, եւ թէ ընդհանրապէս հանրութեան մեծամասնութիւնը կը գնահատէ այսպիսի աշխատանքները, իսկ փոքրամասնութեան մէջ կրնան գնտուիլ որոշ՝ պատահական քննադատներ։

Ձեռնարկէն նկարներ դիտելու համար սեղմեցէք հոս:

Աւելցնել Ձեր մեկնաբանութիւնները